News‎ > ‎

Vzpomínka na Jana Firbase

posted May 4, 2011, 8:42 AM by Czase Webmaster   [ updated May 6, 2014, 1:31 AM ]
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty MU v Brně Vás 
srdečně zve na vzpomínkovou slavnost, která se uskuteční při
příležitosti nedožitých devadesátých narozenin profesora Jana Firbase.

Slavnost se koná dne 12. května 2011 v 16 hod. na FF MU v budově G na
ulici Gorkého 7, místnost G31, 3. podlaží.

Úvahy o významu díla Jana Firbase a jeho přínosu pro současné
jazykovědné bádání přednesou (v češtině)

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Ústav anglického jazyka a didaktiky FF Karlovy univerzity

a

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF Masarykovy univerzity

Zároveň se na slavnosti uskuteční představení prvního svazku Collected
Works of Jan Firbas
, který právě vyšel v nakladatelství Masarykovy
univerzity ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Comments