Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické feminis

For more information about this new book, download the following leaflet: Tradice_flyer&cover.pdf