Vzpomínka na Jana Firbase

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty MU v Brně Vás

srdečně zve na vzpomínkovou slavnost, která se uskuteční při

příležitosti nedožitých devadesátých narozenin profesora Jana Firbase.

Slavnost se koná dne 12. května 2011 v 16 hod. na FF MU v budově G na

ulici Gorkého 7, místnost G31, 3. podlaží.


Úvahy o významu díla Jana Firbase a jeho přínosu pro současné

jazykovědné bádání přednesou (v češtině)

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF Karlovy univerzity

a

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF Masarykovy univerzity


Zároveň se na slavnosti uskuteční představení prvního svazku Collected

Works of Jan Firbas, který právě vyšel v nakladatelství Masarykovy

univerzity ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.